prijava o nama najčešća pitanja

Dakle zanima me šta tačno znači reč pandan odakle je poreklo iste, jer često čujem neka tumačenja koja mi nisu baš logična.

pitano Sep 26 '11 u 08:08

Mile%20Da%20Man's gravatar image

Mile Da Man
1.4k112239

Podeli ovo sa prijateljima:

Pandan - predmet, naročito slika, koja se simetrije radi stavlja uz drugi sličan predmet, uz drugu sličnu sliku ili prema drugom sličnom predmetu ili prema drugoj sličnoj slici; fig. (ono što je) slično, jednako, ravno.

direktan link

odgovoreno Sep 26 '11 u 11:20

Milena1990's gravatar image

Milena1990
591101826

Aham, pa nije ni cudo sto nisam znao, ne bavim se ovakvim stvarima. Hvala.

(Sep 26 '11 u 13:39) Mile Da Man Mile%20Da%20Man's gravatar image

Recimo pandan Zevsu u rimskoj mitologiji je Jupiter, itd...

direktan link

odgovoreno Jan 24 '12 u 12:03

compadrekg's gravatar image

compadrekg
176137

Vaš odgovor
prikaži pregled

hej, ovo je Genije.org

Prijavi se u 2 koraka preko:

Prati ovo pitanje

Putem email-a:

Kada se uloguješ moći ćeš da se prijaviš za novosti ovde.

Preko RSS-a:

Odgovori

Odgovori i komentari

Markdown osnove

  • italic: *italic* ili _italic_
  • bold: **bold** ili __bold__
  • link:[tekst](http://url.com/ "naslov")
  • slika?![alt tekst](/path/img.jpg "naslov")
  • brojna lista: 1. Foo 2. Bar
  • da dodaš novi red, samo unesi dva puta enter tamo gde želiš da bude
  • osnovni HTML tagovi su podržani

Tagovi pitanja:

×15
×10

Pitanje postavljeno: Sep 26 '11 u 08:08

Pitanje viđeno: 7,998 puta

Poslednja izmena: Jan 24 '12 u 12:03

Genije.org na Facebook-u Genije.org na Twitter-u Genije.org RSS
Kopiranje sadržaja dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora